Serverplass, sikkerhetskopi og support er inkludert i Firmasider.
<<..Tilbake
» SERVERPLASS
Plass på webserveren til sidene, artikler, bilder og andre filer er inkludert i abonnementet.
» SIKKERHETSKOPI
Det tas fullstendig sikkerhetskopi av dataene hver natt. Disse beholdes i inntil ett år i et rotasjonssystem bestående av 21 kopier.
» SUPPORT
Det gis support på bruk av systemet, og eventuelle systemfeil som måtte oppstå. Døgnsupport for melding av kritiske feil er inkludert.
<<..Tilbake Bestill Firmasider nå..>>