Flere brukere og redaktører kan oppdatere sidene uavhengig av hverandre.
<<..Tilbake
» ENKEL OPPDATERING
Sidene er enkle å oppdatere, selv uten forhånds-kunnskaper om websider.
Klarer man å gjøre endringer i f.eks et Word-dokument, klarer man også å oppdatere websidene.
» ET UTALL AV SAMTIDIGE REDAKTØRER
Antall brukere varierer basert på type abonnement. Utover det, er det ingen begrensning på hvor mange som kan redigere sidene samtidig.
» LA SPESIALISTEN HOLDE TEMAET OPPDATERT
Innhold og temaer på sidene kan skrives og vedlikeholdes direkte av "spesialisten" på det gitte området.
<<..Tilbake Bestill Firmasider nå..>>