Versjon 3 på nett!
27. november la vi ut versjon 3 av publiseringssystemet Firmasider.
10.12.2003 10:49
Vi har nå oppgradert publiseringsystemet til versjon 3. Dette gir en god del forbedringer og nye funksjoner.

Noe av det nye i Firmasider 3
- Artikkelmodul er tilgjengelig i Firmasider Ex.
Artikkelmodulen kan man mellom annet bruke til nyheter, arkiv, presentasjoner, m.m. Artiklene kan tidsstyres, og hven som kan se samt hven som kan redigere artiklene er konfigurerbart. Artiklene kan skrives på ulike språk innen den samme artikkelen, mens bilder, tidsstyring og tilgangskontroll er den samme for alle språkene.

- Administrasjonssidene går ikke lenger ut på tid ved inaktivitet. Statusfeltet øverst på admin-sidene viser kommunikasjonsstatusen mot serveren.

- Søkefunksjon implementert. Søker innhold på sidene.

- Bedre WYSIWYG-støtte i HTML-editoren, bakgrunnsfarge og -bilder blir vist i editoren.

- Bilder som blir lastet opp kan skaleres ned.

- Bilder kan organiseres i mapper.

- Bakgrunnsbilder kan fylle bakgrunnen eller kun vises som ett bilde.

- Rammer for skjemaer og artikler kan legges inn ved hjelp av nye funksjonsknapper i HTML-editoren.

- Teller basert på statistikken kan plasseres i menyfeltet. Numerisk og søylevisning.

- Det er nå mulig å lage forskjellige maler/rapporter for e-postskjemaene. Disse malene må bestilles og utvikles.

- Når man logger ut av administrasjonssidene, kommer man tilbake til sidene / domenet ein logget inn fra.

- Firmasider ligger nå på en kraftigere og dedikert server, og har transaksjonssikker SQL-database.