Eksport fra skjemaer
Ny funksjon: Dataeksport fra skjemaer (epost-skjemaer). Etter utfylling og sending av et skjema, så lagres dataene, og kan enkelt eksporteres til Excel eller lignende programmer for videre bearbeiding.
30.03.2015 02:09
Dataene fra hvert felt i skjemaet er kommaseparert. Det vil si seperert med semikolon, - etter norsk standard.
Eksport utføres fra Firmasider's ordinære admin-grensesnitt for funksjonen "Skjema". Test.