Redigering av lag (layer)
DIV-tags (layers) kan redigeres i HTML-editoren og koples mot predefinerte stiler.
18.01.2006 09:00